چک کردن اردبیل کشاورزی اردبیل ارائه تسهیلات

چک کردن: اردبیل کشاورزی اردبیل ارائه تسهیلات خرید مکانیزاسیون کشاورزی اردبیل برداشت غلات اراضی کشاورزی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تصویر رای + دیوان عدالت زیاد کردن تعرفه واردات ماشین را لغو کرد

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت راجع به زیاد کردن تعرفه واردات ماشین بویژه خودروهای هیبریدی را متوقف کرد. 

تصویر رای + دیوان عدالت زیاد کردن تعرفه واردات ماشین را لغو کرد

دیوان عدالت زیاد کردن تعرفه واردات ماشین را لغو کرد+تصویر رای

عبارات مهم : ماشین

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت راجع به زیاد کردن تعرفه واردات ماشین بویژه خودروهای هیبریدی را متوقف کرد.

به گزارش مهر، دیوان عدالت اداری در جریان پیگیری به شکایت یک شخصیت حقیقی که خواستار لغو مصوبه دولت راجع به زیاد کردن تعرفه واردات ماشین شده است بود، اجرای مصوبه مذکور دولت را متوقف کرد.

متن رای دیوان عدالت اداری به این شرح است:

تصویر رای + دیوان عدالت زیاد کردن تعرفه واردات ماشین را لغو کرد

« با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیر التصویب به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و زیاد کردن حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیر التصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده ۱۴ مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی است که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا ۹۵ درصد نیز زیاد کردن یافته است و علی الخصوص در مورد خودروهای عنوان بند ب ماده ۱۴ مصوبه اخیر الصدور (خودروهای هیبریدی) این زیاد کردن با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر است و از سویی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع ماشین و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن مورد نیاز الاجرا است وخاص واردات خودروها است تعرفه های مربوط به واردات ماشین با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است است و اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد مهم در جهت حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یاد شده است اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جها آن به لحاظ اینکه حکم استثنایی است بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی خاص و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده نیز ضابطه مند نگردید در حالی که موارد مهم و اضطرار، عمدتاً حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتماً با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده ستو چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات ماشین صعوبت استرداد هزینه های اضافه پرداختی در صورت فسخ یا ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می آورد و توقف اجرای مصوبه یاد شده است ضرورت دارد و فوریت امر احراز می شود فلذا با اختیار حاصله از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای مصوبه اخیر به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ را صرفاً در بخش زیاد کردن تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی عنوان مسابقه بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف، و قرار قبولی آن را تا پیگیری نهایی صادر می نماید اجرای این دستور بعد از صدور و ابلاغ است این دستور قطعی است.»

تصویر رای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت راجع به زیاد کردن تعرفه واردات ماشین بویژه خودروهای هیبریدی را متوقف کرد. 

واژه های کلیدی: ماشین | واردات | وارداتی | خودروهای وارداتی | دیوان عدالت اداری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

تصویر رای + دیوان عدالت زیاد کردن تعرفه واردات ماشین را لغو کرد

تصویر رای + دیوان عدالت زیاد کردن تعرفه واردات ماشین را لغو کرد


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog